2008  Jan Kappers   Noord Hollands Dagblad <<
n.a.v.   NH verdwijnt – Noord Holland biënnale 2008   Vishal Haarlem

De monochrome schilderijen van Peter Verdonk zijn opgebouwd uit een dikke verf- of waslaag waarin diepe horizontale groeven getrokken zijn. Als abstracte herinneringen aan uitgestrekte akkerlandschappen zijn de werken somber, intiem en monumentaal tegelijk. Zo consequent als Verdonks thematiek is, zo divers is zijn werkwijze. In zijn werken op papier en in de intieme tekeningen in schetsboekjes benadrukt hij zijn fascinatie met het landschap in een meer figuratieve vorm. Hij voegt een duidelijke horizon toe en hanteert vaak een breed, liggend papierformaat dat het karakter van het landschap versterkt. Zijn werk is altijd herkenbaar door de ver doorgevoerde abstractie en de sombere toonschaal, die een poëtische verbeeldingskracht bezit. Het lijkt een verborgen ode aan het uitgestrekte Noord Hollandse landschap dat Verdonk vanuit zijn atelier overziet. De toeschouwer die de tijd neemt te verdrinken in het diepe zwart proeft de aarde, ontdekt een verborgen ruimtelijkheid.

Jan Kappers 2008

<<